Bindevevsmobilisering

Noen ganger holder det ikke å kun bruke massasje for å få et dyr i balanse. Da er bindevevsmobilisering en god metode å bruke for å rette opp i ubalanse i fascia og/eller muskler.

Bindevevsmobilisering brukes ofte når det har oppstått skjevheter i kroppen. Her er det viktig å få tøyd og løsgjort bindevevet slik at knokler ikke dras ut av posisjon.

I DENNE videoen vises det helt enkelt hvordan en stram fascia kan påvirke hele kroppen negativt.

Innskrenkninger på fasciaen oppstår ofte i områder der hunden har fått en skade som har perforert huden. Dette ser man ofte der det har blitt dannet arr.

Løsgjøring og balansering av virvler,  cervicaler osv inngår også i mobiliseringen.

Stretching

Ved å benytte stretching så er man med på å forebygge skader, minske smerter og bedre prestasjonen.

Stretching kan også brukes som en undersøkelsesmetode for å oppdage skader. Her oppdager man restriksjoner i muskulaturen og avdekker symptomer som krever videre behandling.

Ved å stretche muskulaturen forbereder man også kroppen på den jobben den skal gjøre. Det er derfor ikke uvanlig at man benytter seg av denne metoden før en hard fysisk konkurranse som feks et løp.

Da stretching er en form for påkjenning på musulaturen så skal dette gjøres på riktig vis. Dersom en hund stretches feil eller for hardt kan det bidra til at skader oppstår fremfor at de forebygges.

Del denne siden